Furuset (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
En del av Furuset-området fotografert i 2018. Nederst til venstre ligger Furuset senter. Blokkene ligger i Granstangen. - Foto Kjetil Ree / Creative Commons

Furuset, Bydel Alna, sogn og boligstrøk mellom Alfaset og Høybråten, navn etter de fire Furusetgårdene, hvorav kun én er bevart, den ligger i Micheletveien 37. Også på 1300-tallet var Furuset navn på kirkesogn og hadde en trekirke, som 1595 var helt forsvunnet, trolig p.g.a. at distriktet var avfolket etter Svartedauden. To jernnøkler i Furuset kirke er de eneste levninger.

Strøket har småhusbebyggelse siden begynnelsen av 1900-tallet, særlig utbygd i 1920-årene. Furuset stadion er fra denne perioden. Furuset skole åpnet 1861. Forslag om sidelinje fra Østensjøbanen til Furuset foreslått 1937. Furusetbanen kom 1978, etter at det i 1970-årene hadde vært stor utbygging av blokkleiligheter i området, noe som sammen med E 6 har endret området i betydelig grad. Byplanlegging med vekt på trafikksikkerhet har vært mål for det nye Furuset. Kjøpesenteret Furuset senter fra 1979 ved T-banestasjonen. T-banestasjonen tegnet av ark. Østby, Kleven og Almaas, dekorasjoner ved Olav Strømme. Furuset kirke innviet 1980, 600 sitteplasser. Arkeologiske utgravninger etter middelalderkirken Furuset i 1998. I 2010 åpnet Ahmadiyaa-menigheten en ny moské i Søren Bulls vei.

I årene 2008 til 2013 ble Furuset kulturpark, Furuset aktivitetspark og Verdensparken åpnet.