Furuset kulturpark

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Furuset kulturpark. - Foto: Helge Høifødt

Furuset kulturpark, park på Furuset, bydel Alna, innviet 2009. Den utgjør i alt 15 daa og ble prosjektert av Landskapsfabrikken og Hp-landskap. Parken ligger nord for Furuset kirke mellom Micheletveien og Ulsholtveien. Pilegrimsleden og turveier går gjennom parken.

En del av parken er den gamle hagen på Kurland gård, og en gammel dam er rekonsturert i parken. På parkens høyeste punkt står et utsiktstårn (ark. Ole Møystad), inspirert av tårnet på stabburet til Furuset gård.