Kurland gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Kurland, gård med gnr. 105/2, Ulsholtveien 64, gård utskilt fra Furuset. Gården het opprinnelig Nordre Furuset, men navnet ble endret da gården fikk nye eiere som hadde tilknytning til familien Kurland i Lørenskog. Våningshuset brant i 2002 og er nå revet. Det er dermed ingen bygninger igjen. En gammel dam fra gårdens hage er rekonstruert i Furuset kulturpark.