Furuset gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Furuset, gård med gnr. 111, nevnes allerede i middelalderen. Det stod en kirke på stedet som ble revet før 1595. I 1574 eide Gamle Aker kirke gården, 1610 er gården delt. Den ene part, Østre Furuset, var krongods, mens Nordre Furuset var kannikegods.

1. Øvre (tidligere Østre) Furuset, gnr. 111/1, lå ved Strømsveien 380, ble 1663 solgt. Fra 1754 var den bondeeid. Gården ble delt i tre, og 1888 ble gnr. 111/1 og 5 solgt til Søren Anton Wilhelm Sørensen Bull, nevø av Ole Bull, hvis etterkommere eide gården inntil den ble revet for fremføringen av E 6.

2. Nedre Furuset, gnr. 105/6 og 7, Micheletveien 37, ble solgt i 1668. I 1804 ble gården solgt til Even Steen på Ellingsrud. I 1824 ble den solgt til eieren av Ulsholt, og lagt inn under gnr. 105. Våningshuset er fra 1700-tallet med sidebygning fra 1850-tallet. Av hensyn til brannberedskapen i området hadde gården et vognskjul med brannutstyr, bl.a. en firehjuls slangevogn med en 250 m lang 2½" salnge, en stender, to strålerør, kuplingsnøkler, hakke , spade og spett. Gården er i dag den eneste bevarte av Furusetgårdene og fortsatt i privat eie.

3. Kurland, gnr. 105/2, Ulsholtveien 64, utskilt fra Furuset.

4. Furuset, gnr. 105/22, Ulsholtveien 70, plass under Ulsholt. Våningshuset bevart.

Gården hadde to husmannsplasser i 1771, Kullbrennerstuen og Bekken.