Furuset skole

Furuset skole, Furusetveien 15, barneskole (1–7), åpnet 1861. I skolens eldste bevarte protokoll fra 1863 var 87 barn innskrevet på skolen. Skolekretsen strakte seg dengang til Bryn, etter delingen 1891 gikk grensen mot Løren, Grorud, Lørenskog, nordre enden av Lutvann og nordenom Breivoll til Alna; fra 1922 var Høybråten egen krets. Ny skolebygning, populært kalt «fyrstikkesken», ble oppført 1909 etter kommunearkitektens tegninger ved siden av den gamle, helt ombygd 1932. I 1940 ble skolen rekvirert av tyskerne, men frigitt etter en kort periode. Isteden ble Furusetheimen (se Furusetveien) rekvirert.

Økende elevtall førte til nye bygninger med aula og paviljong, innviet 1959. Skolen ble igjen utvidet i 2001 med ny bygning for Aktivitetsskolen og førsteklassingene samt spesialrom.

Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1963 (421 elever). I skoleåret 2022/23 hadde skolen 309 elever. Furuset Skoles Musikkorps ble stiftet 17. juni 1946.

Den opprinnelige skolebygningen fra 1861 står fortsatt. Den ble lærerbolig i 1909. Den ble rehabilitert i 2011 og brukes nå til kurs og konferanser.