Lutvann

Lutvann i Østmarka i Oslo. Foto: Kjetil Ree / Creative Commons

Lutvann, innsjø lengst nord i Østmarka, 205 moh, 0,43 km2, navn etter husmannplassen Lut under Trosterud. Lutvann er den øverste sjøen i Ljanselvas vassdrag, avløp ved Lutvannsbekken gjennom Lutdalen til Nøklevann. Sjøen har en største dybde på 55 m, og sammen med små tilsig til sjøen gir dette Lutvann en svært liten vanngjennomstrømming; det tar således gjennomsnittlig mer enn 9 år før vannmassene i Lutvann er fornyet. Vannet er kalkholdig og uvanlig klart.

På østsiden av vannet ligger Lutåsen, 332 moh, høyeste punkt i Ekebergfeltet (geologisk felt).

Lutvann var engang Oslo domkapitels fiskevann. Det ble kjøpt av kommunen 1897, som en del av Thomas Heftyes eiendom, for drikkevannsforsyningen. Vannuttaket ble nedlagt 1974. I forbindelse med byggingen av Romeriksporten 1997–98 ble det store lekkasjer fra Lutvann. Lutvann ligger like sør for bebyggelsen på Trosterud og er et populært utfartssted. Skiløype over vannet og ned Lutdalen til Nøklevann.

Nord for Lutvann ligger Lutvann leir.