Lutvannsbekken

Lutvannsbekken, bekken mellom Lutvann og Nøklevann i Østmarka, ca. 1 km lang. Lutvannsbekken løper gjennom Lutdalen og har tilløp fra Rundtjern i vest og fra myra øst for Lutåsen i øst.