Høybråten (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Høybråten, sogn og boligstrøk øst for Haugenstua mot bygrensen, bydel Stovner, navn etter Høybråten-gårdene. Småhusbebyggelse etter utparsellering på begynnelsen av 1900-tallet. Høibraaten Nybyggerforening stiftet 1905. Jernbanestasjon fra 1921. Barneskole åpnet 1922. Strøket fikk senere idrettsanlegg, i 1929 kirkegård med kapell (nå sognekirke, innviet 1932) og Høybråtenparken. Blokkleiligheter oppført 1947–48 ved Aker Boligbyggelag, endel rekkehus reist 1977, terrasseblokker fra 1980-årene.