Høybråtenparken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Parken sett fra Høybråtenveien. Foto: Helge Høifødt

Høybråtenparken, også skrevet Høybråten park, bydel Stovner, er en 5 dekar stor park på Høybråten, i skånende terreng grensende til Høybråtenveien i nordvest, Skogstien i nordøst og Myrbakkveien i sørvest. En friluftsscene, satt opp etter at det i 1950-årene ble arrangert teater i parken, ble rehabilitert i 2007. Det er også lekeapparater og fellesgrill i granitt.

Anton Tschudi (1848–1914) kjøpte Øvre Høybråten gård i 1905 og Nedre Stovner gård i 1912. Fra Nedre Stovner ble parkarealet fradelt og gitt som gave til strøkets beboere. En byste av Tschudi er utført av Svein-Tore Kleppan, reist av Høybråten Velforening og avduket i parken i 2014.