Skogstien

Skogstien, Høybråten, bydel Stovner, fra Høybråtenveien sørøstover forbi Starveien. Fra Høybråtenveien til nr. 3 ligger Høybråtenparken. Navn vedtatt 1925.