Rasmusbakken

Rasmusbakken, Grorud, bydel Grorud, fra Kalbakkveien til Grorudveien. Oppkalt 1955 etter Rasmus Gudmundsen Grorud, som var postbonde for Kronen og dyrket jord i området.

Bygninger m.m.:

6. Her lå Nedre Grorud gård. Fra 1923 var våningshuset brukt som prestebolig. Det ble rekvirert av tyskerne og brukt som kontorbygg fra januar 1943, da sognepresten ble arrestert og sendt til Grini. Våningshuset brant ned i 1945, og ble i 1947 erstattet av et nytt hus på samme grunnmur. Dette er fremdeles Groruds prestebolig. Intet av den gamle gårdsbebyggelsen er bevart på stedet. Låven ble revet i 1968 og stabburet flyttet til Nordtvedt gård. Hageanlegget er fint opparbeidet som en del av Groruddalsatsningen. Presteboligen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Nedre Grorud gård.