Nordtvet gård

(Omdirigert fra Nordtvet (gård))

Nordtvet, gård med gnr. 92/1, Gårdsveien 1–3, var klostergods under Hovedøya i middelalderen. Gården ble solgt fra kronen 1682. Fra 1769 til 1803 lå gården under Linderud. I 1771 hadde gården to husmannsplasser, Nordtvethaugen og Haugenstua. Gården ble i 1936 kjøpt av Otto Møller, som hadde nesen 60 melkekyr, hest, hønseri og gartneri. Driftsbygningen som ble oppført samme år som Møller kjøpte gården, var meget moderne for sin tid med melkemaskiner, automatisk vanning og kjølelager. Gården leverte melk til området ved Carl Berners plass, Kjelsås og Grefsen.

I 1947 ble store deler av gården ekspropriert med tanke på boligbygging, og gårdsdriften måtte avvikles. Boligetaten overtok eiendommen i 1986. Drengestua ble revet i 1987, og Grorud bydelsforvaltning overtok 1988. Bydelshus innviet 1988. Det største stabburet, som ble flyttet hit fra Nedre Grorud i 1994, er fra ca. 1790; det har et karakteristisk sekskantet klokketårn. Stabburet brukes av Groruddalen historielag og som møtelokale for Kalbakken speidergruppe. På det som er igjen av gården drives det fremdeles gartneri og et hagesenter samt et ridesenter og besøksgård i driftsbygningen. Våningshuset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.