Carl Fredriksens Transport

Carl Fredriksens Transport, dekknavn for en improvisert redningsaksjon for å frakte forfulgte mennesker over til Sverige vinteren 1942–43.

Frydenberg, omtrent der Sukkertoppveien og Hekkveien tidligere møttes, og hvor det nå ligger en moderne boligblokk (Hekkveien 10a ) og Jesu Kristi Kirke Av Siste Dagers Hellige (mormonerne) på den andre siden av veien med adresse Hekkveien 9, lå under krigen Rolf A. Syversens gartneri. Her organiserte Syversen (1906–44), Gerd og Alf Pettersen (1914–2008 og 1911–86) og Reidar Larsen (1899–1979) transport av jøder og andre flyktninger med lastebiler til Sverige vinteren 1942–43 etter oppdrag fra oberst Ole Berg (1890–1968), en av lederne i Milorg. Dekknavnet Carl Fredriksens Transport var en tributt til kong Haakon – navnet knyttet an til hans danske navn (prins Carl sønn av kong Frederik 8). I løpet av seks uker klarte Carl Fredriksens Transport å få brakt ca. 1000 mennesker over til Sverige, blant dem ca. 500 jøder.

Litt nedenfor der gartneriet lå, på vestsiden av Hekkveien, er det nå en minnepark kalt Dette er et fint sted utført av kunstneren Victor Lind og etablert på hans initiativ, innviet 2013. Til åpningen av parken ble det laget et hefte kalt Carl Fredriksens Transport – Krigens største redningsbragd med en detaljert fremstilling av virksomheten skrevet av Mats Tangestuen ved Jødisk Museum.