Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Senteret/Kirken til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sett mot hovedinngangen. Foto 2022 Sylvi Baardseth Panjwani

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, (mormonerne) Hekkveien 9, har sitt senter på Frydenberg, like ovenfor Carl Berners plass. Det ble oppført 1963–65 og er en tilpasset utgave av en standardkirke som ble bygd mange steder i Europa i 1960-årene. Bygget inneholder kirkesal, dåpsbasseng, aktivitetssal og kjøkken foruten kontorer og undervisningsrom. Det ble stort sett reist på dugnad. Kirkesalen har et enkelt interiør og er ikke utsmykket, mens flere av de øvrige rom har bilder (trykk) av internasjonalt kjente kunstnere internt i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og med motiv fra Jesus-fortellinger og noen malerier som skildrer hendelser/epoker i kirkens historie på 1800-tallet.  

De første nordmenn som sluttet seg til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonerne), var emigranter i Amerika. Den første dåp i Norge fant sted i 1851, og den første menigheten ble grunnlagt i 1852. Året etter ble den nåværende Oslo menighet stiftet i Christiania. Fra 1903 hadde kirken lokaler i Osterhaus’ gate 27 frem til bygningen på Frydenberg sto ferdig.