Voksenkollveien

Voksenkollveien. Voksenåsen, bydel Vestre Aker og bydel Marka, fra Holmenkollveien vestover og nordover tilbake til Holmenkollveien ved Frognerseteren. Navnet vedtatt 1894. Tidligere spredt bebyggelse med store villaer, fra annen halvdel av 1990-årene er det blitt bygd fire nye boligfelter langs veien. På en pynt ved veien med vid utsikt mot sør og vest står Kragstøtten. Fra Voksenkollveien og opp til Thorleif Haugs vei går veien Åsbrekka.

Bygninger m.m.:

4. «Villa Glitre», tømmervilla oppført 1898, opprinnelig en privat skysstasjon.

5. Den tidligere adressen til en trevilla oppført for grosserer Einar Hansen i 1916, kalt «Villa Seelhorst». I 1930 ble den solgt til direktør Ole O. Troldmyr (1888–1967), innehaver av firmaet A/S Hygiene som holdt til i Dronningens gate 32. Han fikk villaen om- og påbygd, slik at den femstod som en stor, hvitmalt nybarokk praktvilla (ark. Hans Backer Fürst), fra da av kalt «Villa Troldheim». Huset som var på 1500 m² hadde 35 rom, bl.a. en «riddersal». Den store eiendommen hadde et hageanlegg med dammer og små broer på nordsiden av huset, på sørsiden et terrasse- og trappeanlegg med balustrader og skulpturer. Villaen som var meget luksuriøs og hadde en fantastisk utsikt, ble rekvirert av tyskerne under krigen. I 1945 ble den overtatt av norske myndigheter og brukt som bolig for flere marineoffisersfamilier. Troldmyr fikk først flytte inn igjen i 1949. I begynnelsen av 1990-årene ble eiendommen solgt til OBOS Selmer. Villaen stod tom og forfalt frem til den ble revet i 2002. Den ble erstattet av «Voksenkollen Panorama», 7 boligblokker, kledd med brunbeiset panel og tak tekket med skifer og torv, bygd i årene etter 2002 (ark. Aspade International AS). De har nå adresse Thorleif Haugs vei 1–9 og 77–75.

6. Tømmervilla opprinnelig oppført i 1906 for Sir Arthur J. Herbert (1855–1921), den første britiske ambassadøren i Norge 1905–10, arkitekt Kristian Biong. Det var en stor, trefløyet villa. Under krigen var den rekvirert av tyskerne. Villaen ble ombygd og modernisert for Preben Mehren i 1972 og senere, bl. a. fikk den nytt tak med større takvinkel, arkitekt Esben Poulsson. Mehren som samlet på gamle bondestuer, fikk gjenoppført flere hus fra Setesdal, Telemark og Gudbrandsdalen på eiendommen sin, slik at det ble dannet et lite, privat bygdetun.

7–11. Eldre villaeiendom med 19 tomteparseller bebygd med småhus.

13–17. Voksensetertunet, boliggrend med 14 eneboliger og 7 rekkehusenheter, bygd 1998–99 (ark. Hille-Melbye Arkitekter AS).

14. Stor villa i nasjonal nybarokk bygd 1920 for Peter M. Røwde (1876–1955), grunnleggeren av Askim Gummivarefabrikk (ark. Carl Berner), kalt «Voxenhus». Tomten på 23 mål er trolig den største i Holmenkollåsen. Ved veien står et vanntårn for å sørge for trykk på vannet, noe som tidligere var et problem her oppe. Huset ble 1992 kjøpt av Stein Erik Hagen som grunnla og eide Hakongruppen og Rimi-kjeden, senere bl.a. styreleder i Orkla.

20. Her lå tidligere Anne Kures Hotel.

33. Kongsseteren.

60. Her lå Voksenkollen Sanatorium, nå Soria Moria.

80–88. Her lå tidligere tjenesteboliger for personalet på Soria Moria, omgjort til boliger 2013.

112–134. Voksenkollgrenda, boliggrend med 30 eneboliger i vesthellingen ovenfor Holmenkollbanen, noen frittstående, andre kjedet i rekke, innflytting fra 1995.