Holmenkollen Skydsstation

Holmenkollen Skydsstation, bygning i Holmenkollveien 104 på Besserud, der det ble startet privat skysstasjon i 1899, året etter at Holmenkollbanen ble åpnet, da det raskt meldte seg behov for transport videre opp til etablissementene på Holmenkollen og Voksenkollen. Bygningen bestod av en stall med plass til 12 hester og et vognskur (ark. Hjalmar Welhaven). I de trafikkmessig beste periodene kunne skysstasjonen ha 20–30 hester i virksomhet. Hestene stod i pensjon på husmannsplassen Jarbakken ved Ankerveien. Da Holmenkollbanen ble forlenget til Frognerseteren 1916, forsvant behovet for skysstasjonen i svingen ved Besserud. Bygningen brant ned 1928, og året etter ble dagens firemannsbolig oppført på samme sted.