Berglyveien

Berglyveien, Prinsdal, bydel Søndre Nordstrand, sørover fra (og parallelt med) Nedre Prinsdals vei mot bygrensen. Navnet gitt 1932 etter beliggenheten, veien går i ly av Toppåsen. Småhusbebyggelse, bl.a. tomannsboliger («svenskehus») som tilhører OBOS-borettslaget Lerdal med 47 tomannsboliger i området, oppført 1948–49 (ark. Ola Mørk Sandvik og Sverre Narve Ludvigsen). Sørvestover fra Berglygrenda går stikkveien Lerdalsgrenda.

28a. Nedre Prinsdal gård.