Lerdal gård

Lerdal, Søndre Lerdal, gård med gnr. 189/1, Lerdalsfaret 1, nevnes i middelalderen. Kronen solgte gården i 1668, og i 1770 fikk brukeren Søren Jenssøn Leirdal skjøte. Lerdal ble kjøpt av Aker kommune i 1920. Gården benyttes til fritidsklubb og barnehage. Lerdal hadde husmannsplassen Asperud, som nå har fått flere veier, bl.a. Asperudveien oppkalt etter seg.