Asperudveien

Asperudveien, Holmlia, bydel Søndre Nordstrand, vei fra Holmliaveien, går først sørover forbi Holmlia senter, deretter mot øst i bro over Østfoldbanen ved Holmlia stasjon. Snur deretter mot nord der den ender blindt. Navnet ble vedtatt 1952, oppkalt etter husmannsplassen Asperud, som lå under Lerdal gård.

Veien har flere forgreninger til boligfeltene som består av både blokk- og rekkehusbebyggelse med mellomliggende grøntarealer. Veien ble omregulert 1980. I forbindelse med rehabilitering av Holmlia stasjon (2010) og flytting av snuplass for buss ble broen over Østfoldbanen utvidet, og veien på østsiden av stasjonen, der Asperudveien møter Liakollveien, ble det etablert en rundkjøring.