Liakollveien

Liakollveien, Holmlia, bydel Søndre Nordstrand, fra Asperudveien til Høgåsveien og videre sørover til snuplassen nord for Krummedike borettslag. Navn 1980 etter husmannsplassen «Lia», som lå ved foten av kollen veien går langs. Et midtparti av Liakollveien følger traseen til den øverste delen av den gamle Holmliveien.

Bygninger m.m.:

22–24. To blokker, OBOS-borettslaget Furulia med i alt 36 leiligheter, oppført 2002 (ark. Spor arkitektkontor AS).

26–28. To blokker, OBOS-borettslaget Krummedike med 28 leiligheter, oppført 2003.

32–40 og 44–48. Åtte blokker, OBOS-borettslaget Rosenholm med 120 leiligheter, oppført 2019.