Liakollveien

Liakollveien, Holmlia, bydel Søndre Nordstrand, fra Asperudveien til Høgåsveien. Navn 1980 etter husmannsplassen «Lia», som lå ved foten av kollen veien går langs.

22–24. To blokker, OBOS-borettslaget Furulia med i alt 36 leiligheter, oppført 2002 (ark. Spor arkitektkontor AS).