Holmliveien

Holmliveien, Holmlia, bydel Søndre Nordstrand, blindvei vestover fra Holmliaveien. Navnet vedtatt 1933. Rest av den gamle forbindelsesveien mellom Toppåsen og Holmlia fra Høgåsveien under jernbanen ved gamle Holmlia stasjon. Det meste av veien ble bortregulert under utbyggingen av Holmlia-området i 1980-årene. Blokkbebyggelse; hageparseller i enden av veien. Fra den gamle jernbaneundergangen og sørover langs jernbanelinjen gikk den tidligere veien Kjettingveien.

Bygninger m.m.:

2. Fjeldlund barnehage, åpnet 1985.

4–18. Holmlia boligsameie (tidligere Holmlia borettslag). Tre blokker med 52 leiligheter fra midten av 1950-tallet, innflyttet fra sommeren 1956. Den nederste blokka i Holmlia boligsameie har alltid hatt adresse til Holmliveien. Den midterste og øverste blokka skiftet adresse fra Holmveien til Holmliveien på midten av 1980-tallet. Veistubben mellom de to blokkene er en rest av den gamle Holmveien som gikk fra Nedre Prinsdals vei til Holm gård. Veistubben heter offisielt fortsatt Holmveien, men veien er ikke skiltet og brukes ikke lenger som adresse.