Holm gård

Holm, gård med gnr. 191/3, Holmlia, var så lenge den ble drevet en selvstendig gård, men i store deler av 1700-tallet og i begynnelsen av 1800-tallet ble den drevet under Nedre Ljan. Holm og Ås fikk felles matrikkelnummer. Holm hadde opprinnelig matrikkelnummer 147 og Ås matrikkelnummer 161. En gang i 1820-årene ble de to gårdene matrikulert sammen, og i den nye matrikkelen som var ferdig i 1838 fikk de nytt felles matrikkelnummer 222. Årsaken til sammatrikuleringen var antagelig at Holm og Ås de siste 120 årene mesteparten av tiden hadde hatt samme eiere, og ikke minst at de utgjorde en naturlig geografisk enhet. Ved matrikkelen i 1886 fikk Holm og Ås gårdsnummer 191 og Holm fikk bruksnummer 3. I dag er gården helt nedbygd.