Ås gård

Griser på Søndre Ås gård. Foto: Ledang / Oslo Byleksikon

Ås gård, to gårder med gårdsnr 191/1 og 2, bydel Søndre Nordstrand. Det usammensatte og ubestemte gårdsnavnet Ås tyder på høy alder. Navn som Berg, Ås, Vik og Dal regnes blant de eldste gårdsnavnene. I nabolaget, på Rosenholm, ble det i 1970-årene funnet restene av en bygdeborg, muligens fra jernalder eller vikingtid. Det er trolig gården Ås som nevnes i et middelalderbrev i 1322 (Diplomatarium Norvegicum IV, nr. 157) i forbindelse med at Bjørn bonde på Ås ble bøtelagt for å ha hugget ved og annet i kongens almenning ved «Kolvass», antagelig Kolbotnvannet. Bjørn Bondes vei er oppkalt etter ham. Gården ble liggende øde etter Svartedauden 1350 og var antagelig mest brukt som beitemark. Ås er nevnt 1529 da Henrik Krummedike makeskiftet Ås mot en gård «Vassbonn» i Oppegård. I 1562 tilhørte gården Verne Kloster, i 1617 ble den derimot omtalt som bondegods. Fra 1700-tallet ble Ås drevet av selveiende bønder. Gården ble i 1849 delt i to, Nordre og Søndre Ås. På Søndre Ås ble det på 1900-tallet produsert melk fra 15–16 kuer, og melken ble transportert direkte til kundene sør i Aker. Eieren av Nordre Ås satset på svinepoduksjon med gris foret opp med restaurantskyller fra byen.

1. Nordre Ås, gnr. 191/2 Nordåsveien. Gården er helt nedbygd.

2. Søndre Ås, gnr. 191/1, Rosenholmveien. Våningshuset er oppført omkring 1860 i sveitserstil og har et intakt tun. Oslo kommune er eier og har regulert Søndre Ås til jordbruksformål. Miljøsenteret på Søndre Ås holder husdyr og er en populær rideskole i bydelen.

Veien og borettslaget BertramjordetHolmlia skal være oppkalt etter en geitebukk på Søndre Ås, som het Bertram og som ofte beitet i området der veien og borettslaget ligger.