Nordåsveien

Nordåsveien, Holmlia, bydel Søndre Nordstrand, fra Holmliaveien til snuplass sør for Åsbråten. Navn 1982 etter Nordre Ås gård. Mellom Nordåsveien og Åsbråten går Grensestien.

Bygninger m.m.:

1. Lusetjern skole.

3. Holmlia skole.

21–65 og 74–156. OBOS-borettslagene Nordre og Søndre Åsgården som sammen med hus i Lusetjernveien og Bjørn Bondes vei har henholdsvis to blokker og 11 rekkehus med i alt 116 leiligheter, og fire blokker og 20 rekkehus med i alt 250 leiligheter, fullført 1986 og 1986–87 (ark. 4B Arkitekter).

160/162. Rosenholm skole.

171. Broa aktivitetshus, et kommunalt sosialt treffsted med tilbud innen kunst, kultur, trygghet og vekst. Aktivitetshuset er ikke et behandlingssted, men et aktivitetssenter for den som over 18 år og har psykiske helseplager.