Lusetjern skole

Lusetjern skole, Nordåsveien 1, Holmlia, barneskole (1–7), byggeår 1994–96, tatt i bruk 1995 (ark. Grinde AS). Skolen ligger fint til med flotte utearealer og gangavstand til både skog og strand. Dette er områder som blir brukt flittig i forbindelse med uteskole. Skolen organiserer en familieklasse, der foreldre til barn på 1. trinn kan være med barna på skolen to timer per uke.

1999/2000 hadde skolen 21 klasser med 495 elever, som er høyeste elevtall. I skoleåret 2022/23 hadde skolen 258 elever. Skolen har en byomfattende spesialavdeling for elever med autismespekterforstyrrelse. I tillegg har skolen mottaksgrupper og alfagrupper.