Holmliaveien

Holmliaveien, Holmlia, bydel Søndre Nordstrand, fra Ljabrudiagonalen til Nordåsveien. Veien ble etablert i forbindelse med drabantbyutbyggingen, den går like vest for jernbanelinjen. Den het fra 1980 Fjeldlundveien, før den i 1982 fikk sitt nåværende navn.