Grensestien

Grensestien, Holmlia, bydel Søndre Nordstrand, fra Nordåsveien til Åsbråtstien. Oppkalt 1985 etter Grensen borettslag, som ligger like ved kommunegrensen mellom Oslo og Nordre Follo.