Bertramjordet

Bertramjordet borettslag på Holmlia. Foto: Ledang / Oslo byleksikon

Bertramjordet, Holmlia, bydel Søndre Nordstrand, adkomstvei fra Nordåsveien til Bertramjordet borettslag (4 lavblokker og 10 rekkehus). Navnet vedtatt 1985. Navnet skal være etter geitebukken Bertram fra Søndre Ås gård som ofte beitet i området.