Kjettingveien

Kjettingveien, tidligere vei på Holmlia, gikk sørover langs vestsiden av jernbanelinjen fra undergangen i den gamle Holmliveien, oppkalt 1962 etter industrivirksomhet i området. Veien forsvant i forbindelse med at en stor del av Holmliveien ble omregulert i 1980-årene, rester av veien finnes inne på industriområdet.