Kjettingveien

Kjettingveien, tidligere vei på Holmlia, gikk sørover langs jernbanelinjen fra undergangen i den gamle Holmliveien, oppkalt 1962 etter industrivirksomhet i området. Veien forsvant under omlegging av Holmliveien til gangvei i 1980-årene, rester av veien finnes inne på industriområdet.