Skredderjordet

Skredderjordet, Juni 2022. Foto: Aslak Malmåsen

Skredderjordet, leke- og idrettsplass på Ljan, ved krysset Ingiers vei/Åsdalsveien. Skredderjordet var opprinnelig innmarka til en plass under Ljansbruket. Oppsitteren på plassen i siste halvdel av 1800-tallet var skredder, og plassen fikk navnet Skredderstua. Bygningene ble revet i mellomkrigstiden. Skredderjordet har vært benyttet som lekeplass siden 1890-årene, vesentlig til ballspill og skøyter.

Plassen ble rekvirert av tyskerne 1. august 1944 og tatt i bruk av Luftwaffe, som anla en radiosambandsstasjon her. Den stod i forbindelse med andre sendere i distriktet. Her hadde de flere brakker, blant annet en mannskapsbrakke til 40 menige, garasjer til ca. 20 personbiler og tre-fire lastebiler. Dessuten også et drivstofflager på 200 fat. Også sovjetiske krigsfanger arbeidet i leiren. Hele anlegget var gjerdet inn med doble, to meter høye piggtrådgjerder, og det var lagt ned landminer. En villa i Ingiers vei 14 ble rekvirert for innkvartering av sjefen for avdelingen. Innkjøringen oppover Ingiers vei ble stengt med bom. Brakkeanlegget ble frigitt av de militære i oktober 1945, og vannet avstengt. Tre brakker som lå ved Åsdalsveien, ble kjøpt av Aker kommune til boliger for bostedsløse. En av brakkene var lenge bevart, ombygd og istandsatt og brukt av idrettslaget, nå revet.