Åsdalsveien

Åsdalsveien, Nordstrand, bydel Nordstrand, fra Nordstrandveien til Ingiers vei. Navn 1919 etter beliggenheten, veien går i dalsøkket mellom Midtåsen og Åsryggen.

4. Toetasjes bolighus bygd som lærerbolig for Nordstrand skole, som det ligger like ved. I første etasje var det fem rom og kjøkken, mens annen etasje hadde to små leiligheter, det var ett bad på deling, nå vanlig privatbolig.