Herregårdsveien

Herregårdsveien, Ljan, bydel Nordstrand, fra Ljabruveien til Ljabrudiagonalen, var kjørevei til herregården Stubljan før Mosseveien ble anlagt. Navnet vedtatt 1917; tidligere het veien Ljansveien. Krysset mellom Ljabrudiagonalen og Mosseveien kalles Herregårdskrysset. Fra Herregårdsveien ned til Ljanselva går Kruttverkveien og østover mot elven går blindveien Liadalsveien.

40. Øvre Ljan gård. Her ligger også Hallager idrettspark; tre fotballbaner som drives av Nordstrand idrettsforening. Én av banene er en fullskala fotballbane med kunstgress, de to mindre har kunstgress og grusdekke.