Gladvoll terrasse

Gladvoll terrasse, Ljan, bydel Nordstrand, blindvei nordover fra Gladvollveien. Navnet vedtatt 1993, oppkalt etter plassen «Gladvoll» (Mosseveien 265), navnet kommer av soleglad. –

Bygninger m.m.:

13 og 26. fire terrasseblokker fra første halvdel av 1990-årene.