Fjellklangveien

Fjellklangveien, Nordstrand, bydel Nordstrand, fra Nordstrandveien sørover langs Ekebergbanen. Oppkalt 1917 etter et utfartssted som var meget populært blant byfolk i 1890-årene, og hvor det var skjenking og dans, en «trafikk» Nordstrand Vel uten hell forsøkte å få stanset. Etter brann like før århundreskiftet ble «Fjellklang» en villaeiendom (Fjellklangveien 5).