Bjordammen

Bjordammen, av norrønt bjórr, bever, lite vann i Nordmarka, nord for Tryvannstua, 364 moh. Tilløp fra Åbortjern nord i Frønsvollmyrene i sørøst og Lille Tryvann i sør, avløp ved Grøttumsbekken vestover til Sørkedalselva.

Hovedskiløypa fra Tryvann til Nordmarkskapellet går like vest for dammen.