Skjennungen

Skjennungen, vann nordøst for Tryvann i Nordmarka, 418 moh, avløp fra vannet løper vestover til Grøttumsbekken og Sørkedalselva. Vannet ligger som et blinkende øye langs skogsbilveien mellom Tryvannstua og Ullevålseter, og i et område med mye utfart året rundt. Hyggelige rasteplasser, til dels tilrettelagte, flere steder rundt vannet.

Øst for vannet ligger ligger Skjennungstua og Skjennungsåsen, 493 moh. På sørsiden av vannet var det tidligere flere hoppbakker, bl.a. Skjennungsbakken og Fossekneika.

Skjennungsbakken eller Verdandebakken var litt mindre enn Fossekneika og lå lengst mot nordvest av de to bakkene, i åssiden ned mot vannet. Den var en av de eldste hoppbakkene i marka og ble anlagt av skiklubben Ull 1888–89. Den ble istandsatt av Skiforeningen og brukt som treningsbakke fra 1931 sammen med Fossekneika. Til sesongen 1936–37 ble det anlagt enda en bakke i dette området, den gikk fra kollen med branntårnet ned mot Øvre Skjennungsmyr. Hopplengdene her var ca. 20 m.

Nord for Skjennungen lå det tidligere to skihytter, Verdandehytta nordøst for vannet og Hansehytta omtrent rett i nord.

Verdandehytta ble bygd av skiklubben Fram 1895, overtatt av Verdande 1901. 1935 ble den solgt til Vestheim, som igjen solgte den til Speed 1947. Den ble revet 1958.

Hansehytta ble bygd av snekker og skimaker Theodor Hansen 1898, og var frem til 1980-årene i familiens eie, den var da sterkt forfallen, men ble da overtatt av en nystiftet forening, Urd, og fint istandsatt i samarbeid med byantikvaren.