Fossekneika

Fossekneika, egentlig Vossekneika, tidligere hoppbakke i en nordøstvendt helling sørøst for Skjennungen, navn etter Peter Christiansen Voss (1837–1909), en av grunneleggerne av Aars og Voss' skole, som arrangerte sine skoleskirenn her. Bakken ble anlagt i 1890-årene av klubbene Odd og/eller Verdande. 1912–20 hadde bakken fartsstillas, før og senere naturlig tilløp.

Bakken ble under den annen verdenskrig brukt til illegale skirenn, særlig populære var kostymerenn arrangert av klubben «Snøballen». Etter krigen arrangerte Lyn flere år 1. mairenn her.