Holmendammen

Holmendammen, Juli 2021 Foto: Aslak Malmåsen

Holmendammen, dam like øst for Holmenkollveiens nedre del, mellom gårdene Vestre og Østre Holmen. Den lille dammen og Holmenkollåsen tilhørte Vestre Holmen etter delingen av Holmen gård i 1820.

Dammen ble anlagt like etter år 1900 som isskjæringsdam i Holmenbekken, som er hovedtilløpet til Hoffselva. Området rundt Holmendammen ble kjøpt av Aker kommune til parkanlegg i 1938. Dammen brukes til trening og konkurranser i casting. Under den annen verdenskrig hadde tyskerne øst for dammen et tungt antiluftskytsbatteri, et såkalt Grosskampfbatterie med 12 store 88 mm kanoner og fire mindre, Holmen luftvernbatteri.