Hoffsbyen

Hoffsbyen, Hoff, bydel Ullern, hagebylignende bebyggelse langs den nedre delen av Konventveien (nr. 39–71 og 46–74), bestående av 11 halvannen etasjes murhus, oppført 1924 (ark. Harald Hals), opprinnelig kommunale leiegårder for arbeiderne på Skabo Jernbanevognfabrikk, Thunes mek. Værksted og Eureka mek. VerkstedSkøyen. Rundt arbeiderboligene ble det bygd halvannen etasjes trevillaer for funksjonærene ved fabrikkene.