Skabo Jernbanevognfabrik

Skabo Jernbanevognfabrik A/S, tidligere industribedrift med opprinnelse i Drammen, etablert på Skøyen fra 1874, ble i 1959 overtatt av NEBB.

Historikk

Skabo Jernbanevognfabrik A/S hadde røtter i firmaet Schaboe & Luth i Drammen. I 1864 bygget Hans Skabo (1823–1903), en av innehaverne av firmaet, flere tømmervogner til Kongsvingerbanen og ble slik den første som produserte jernbanevogner her i landet. Denne virksomheten ble i 1874 flyttet til Skøyen med adresse Bygdøyveien 8 (nå Skabos vei) og fikk navnet Skabo Jernbanevognfabrik; aksjeselskap fra 1899. Man produserte blant annet gods- og personvogner, elektriske lokomotiver og sporvogner, en tid også busskarosserier, motorbåter, tilhengere, parkett m.m. Fabrikken samarbeidet tett med nabobedriftene NEBB og Thunes mek. Værksted og var i 1895 med på å konstruere den første norskbygde elektriske sporvogn. Fabrikken ble i 1959 overtatt av NEBB.

Rolf Wickstrøm (1912–41), som 10. september 1941 ble skutt av tyskerne på Oslo Østre Skytterlags bane sammen med Viggo Hansteen, var fra januar 1940 hovedtillitsmann på Skabo Jernbanevognfabrik.