Bygdøyveien

Bygdøyveien, Bygdøy, bydel Frogner, fra Hengsengveien til krysset med Museumsveien/Strømsborgveien. Veien går mellom hoved- og driftsbygningene på Bygdøy kongsgård. Til 1959 var også den nordlige delen (fra Dronning Blancas vei til Skøyen) hovedvei til Bygdøy; veien gikk da helt til Drammensveien. Ved byggingen av Sjølystveien ble veien delt; veien nordenfor ble da gitt navnet Messeveien.

Kongsgården kjøpte 1865 en strandstripe mot Frognerkilen og anla «en smuk og bred Chausse». Navn vedtatt 1905.

Bygninger m.m.:

8. Her lå Skabo Jernbanevognfabrikk, der Rolf Wickstrøm var formann for verkstedklubben til han ble henrettet av tyskerne 10. september 1941. 13. september 1944 ble fabrikken utsatt for en sabotasjeaksjon utført av Oslogjengen med Gunnar Sønsteby i spissen. Et lokomotiv til Thamshavnbanen ble sprengt i stykker.

20. Bygdø stadion, bane for Bygdø Monolitten idrettslag, tidligere Bygdø Ballklubb. Banen ble anlagt på en fylling 1914, 1934 fikk den nytt grusdekke, klubbhuset ble bygd på dugnad og stod ferdig 1939. Under krigen hadde tyskerne tre lagerbrakker her. Etter krigen fikk man anlagt gressbane, som kunne tas i bruk 1947, rehabilitert med kunstgress 1995–96. I 2005 inngikk klubben en ny avtale med Statsbygg om Bygdø Stadion som sikrer fortsatt fotballbane på Bygdøy. Etter inngått sponsoravtale heter nå banen offisielt Ferd stadion.