Museumsveien

Museumsveien, Bygdøy, bydel Frogner, fra Huk aveny til krysset Bygdøyveien/Strømsborgveien. Navnet vedtatt 1905. I området nordøst for Folkemuseet i retning Frognerkilen går de tre veiene Dronninghavnveien, Mellbyedalen og Huk terrasse.

10. Norsk Folkemuseum.