Tingstuveien

Tingstuveien, BestumSkøyen, bydel Ullern, villavei fra Bestumveien til Hoffsveien, mellom Drammensveien og Drammensbanen. Navn 1917 etter en gammel tingstue som skal ha ligget ved veien. Langs veien ligger en rekke store, gamle villaer. – Fra Tingstuveien til Bestumveien går Tunveien.

Bygninger m.m.:

13. Våningshuset på Nedre Bestum gård.

17. En stor trevilla med halvvalmet tak, oppført 1913 (ar. Einar Engelstad).

19c. En treetasjes, nygotisk teglsteinsvilla oppført 1889 (ark. Berhard Steckmest). Dette var sannsynligvis det siste våningshuset på Øvre Bestum gård.

21. Her ligger den såkalte tingstua, et hus som i sin tid ble flyttet hit fra Sjusjøen, og tilhørte Nedre Bestum. Om det noen gang har vært tingstue her, eller om stua er oppkalt etter veien, vites ikke.

23. Trevilla fra tiden omkring den første verdenskrig. Her bodde billedveversken Frida Hansen.