Bestumåsen

Bestumåsen, Bestum, bydel Ullern, blindvei sørvestover fra Bestumveien. Navn etter Bestum gård, vedtatt 1952.

Bygninger m.m.:

1. Fire små boligblokker oppført 2005 (ark. Fosse og Aasen) i to etasjer og inntrukne toppetasjer.

4. To små boligblokker oppført 2003 (ark. Gunnarsjaa + Kolstad) i to etasjer med underetasjer i fallende terreng. Felles takterrasser.