Bestum gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Nedre Bestum gårds våningshus fotografert av Per Øyvind Hansen i 2019.

Bestum, to gårder med gnr. 5 og 6. Navnet kommer trolig av norrønt Bessatúnir (av mannsnavnet Bessi eller Bersi). Klostergods under Hovedøya i middelalderen, utgjorde to bruk. 1659 pantsatt av Kronen, solgt 1667, delt 1676.

1. Øvre Bestum, gnr. 5/1, Tingstuveien 19c. På 1600-tallet hørte ødegårdene Søndre Rød, Mellom-Rød og Bjertnes til gården. Den treetasjes, nygotiske teglsteinsvillaen oppført i 1889, arkitekt Bernhard Steckmest, var sannsynligvis det siste våningshuset på Øvre Bestum. Gården hadde husmannsplassene Vækerø og Korsveibråten (senere Varenhof). – Se også løkken Sølyst.

2. Nedre Bestum, gnr. 6/1, Tingstuveien 13. Siden fradelingen 1676 privateid. Første dokumentasjon om bosetting på Bestum er funn av jernspyd fra eldre jernalder. Gården blir først nevnt i et testamentbrev (Akershusregistrene, 1622) fra 1277, og er nedtegnet som følger: «Testamentebref paa tredieparten ij Rackestadt och en part wdi begge Bestun (Bestum) gaarder &c., gifuett thill Houdøe closter, daterit 1277». Nedre Bestum har vært i privat eie av samme familie siden 1754. Hovedbygningen på Nedre Bestum er oppført i sveitserstil 1899, arkitekt Christoffersen. Gården har hatt en husmannsplass, Halvorstuen.

Det nygotiske våningshuset på Øvre Bestum fotografert i begynnelsen av 1980-årene. - Foto Arne Gunnarsjaa / Creative Commons