Bestun stasjon

Den gamle stasjonsbygningen på nedlagte Bestun stasjon som stod ferdig 1918. Foto: Aslak Malmåsen / Oslo Byleksikon

Bestun stasjon, tidligere stoppested på Drammensbanen ved km 5,31. Ligger der Bestumveien går under jernbanelinjen, anlagt som Vækkerø stoppested 1884, omdøpt til Bestum 1890 og til Bestun 1922, også postkontoret skiftet navn til Bestun. Stoppestedet var bemannet til 1968, persontrafikken ble innstilt 1973, og stasjonen endelig nedlagt 1978.

Den første stasjonsbygningen var en bygning i sveitserstil tegnet av G. A. Bull. Denne ble revet og en ny stasjonsbygning i mur ble reist i forbindelse med elektrifiseringen og omlegging til dobbeltspor til Sandvika like etter den første verdenskrig. Stasjonsbygningen, som fremdeles er bevart, ble tegnet av Eivind Gleditsch ved NSBs arkitektkontor, og stod ferdig 1918. Den gamle er gjenreist på Jernbanemuseet på Hamar. Lenge verserte det planer om en ringbane fra Grefsen til Bestum og dermed et større stasjonsanlegg på Bestum. Stasjonsområdet ble sterkt utvidet i forbindelse med byggingen av Oslotunnelen og innrettet som parkeringsanlegg for lokaltogsett.