Lindeberg (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Blokker i Lindebergveien 1 og 5. Foto: Helge Høifødt

Lindeberg, boligstrøk sør for Furuset i Alna bydel; navn etter Lindeberg-gårdene. Området består av eldre villabebyggelse, boligblokker og rekkehus oppført av USBL fra 1973. Industrifelt langs E 6. Furusetbanen åpnet til Lindeberg 1978, forretningssenteret Lindeberg senter ligger i tilknytning til T-banestasjonen. Lindeberg skole (barne- og ungdomskole), også barneskoler på Skjønnhaug og Jeriko. Idrettsanlegg (med Jerikobanen) åpnet 1988, alpinbakke (Jerikobakken) anlagt 2002, Lindebergparken åpnet 2017.