Jomfrustien

«Selvaag-huset» fotografert i 2006. - Foto Knut Sandvik / Creative Commons

Jomfrustien, Jomfrubråten, bydel Nordstrand, fra Kongsveien ved Sportsplassen til Jomfrubråtveien. Navn etter gården Jomfrubråten.

Bygninger m.m.:

2b. «Selvaag-huset», også kalt «Ekeberghuset», eksperimenthus oppført av Selvaagbygg A/S 1948 (ark. Sven Nicolaysen). Liten vertikaldelt tomannsbolig i halvannen etasje, inspirert av amerikanske forbilder med spinklere materialdimensjoner enn forutsatt i norske byggeforskrifter. Bakgrunnen for byggingen av huset var at Olav Selvaag (1912–2002) i et åpent brev til Stortinget hadde hevdet at gjennomsnittsprisen per bolig måtte reduseres til en tredjepart av det som dengang var gjengs OBOS-pris, og husene måtte varmeisoleres bedre enn det som da ble gjort, bare slik kunne bolignøden etter krigen løses. Morgenposten provoserte Selvaag til å vise i praksis at påstandene hans var realiserbare, og Selvaag bygde deretter huset med lett bindingsverk og isolasjon i veggene. Huset vakte stor oppmerksomhet i samtiden og førte til en livlig boligdebatt. Denne saken bidro sterkt til å bane vei for bruk av denne byggemetoden for småhus i Norge. Huset er nå fredet og markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.