Diakonveien

Diakonveien, Volvat, bydel Vestre Aker, vei med villaer og flermannsboliger fra Sørkedalsveien til Diakonhjemmet sykehus. Oppkalt 1943 etter Det norske Diakonhjem.

Bygninger m.m.:

2, 4, 6 og 8. Fire tidligere tomannsboliger på vestsiden av veien oppført 1949 og i begynnelsen av 1950-årene som personalboliger for Diakonhjemmet. Alle de fire husene, unntatt nr. 8 som skulle brukes som anleggskontor, ble revet sommeren 2018 for bygging av 124 omsorgsboliger og et nytt sykehjem for Diakonhjemmet. Dette gjaldt også en firemannsbolig i Borgenveien 1.

12. Diakonhjemmet sykehus.