Steinerud (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Steinerud, boligområdet rundt Steinerud gård på begge sider av Holmenkollbanen og Slemdalsveien mellom Frøen og Vinderen. Området ble utbygd i årene etter anleggelsen av Holmenkollbanen, og er fremdeles preget av store, gamle villaer, men også nyere småhus.

Holdeplass på Holmenkollbanen, opprinnelig kalt Diakonhjemmet etter anleggelsen av sykehuset i 1900, Steinerud fra 1936. I sveitserhuset ved stasjonen med adresse Slemdalsveien 54a, var det venteværelse for passasjerene med trikken, her var også Frøen politistasjon til 1934, da den ble flyttet til Gaustadsvingen og kalt Vinderen politistasjon, nedlagt i 1963.